Општи услови продаје и коришћења онлајн услуга

.

.

.

.

.

.

.
.

 1. Сврха и обим

1.1. Ови Општи услови продаје и употребе намењени су управљању комерцијалним односима између „ ЈвбВорлд.цом » комерцијални оператер: СУКСИС Лтд, седиште: 20 22 Венлоцк Роад, Лондон, Уједињено Краљевство– (ЕУ), емаил: инфо@јвбворлд.цом („ЈвбВорлд.цом“) и његови клијенти (" Клијент "). На основу ових Општих комерцијалних услова, јвбворлд.цом ће Клијенту пружити различите услуге као што је оснивање предузећа (" Друштво ") и одређене сродне додатне услуге („ Додатне услуге "), као и помоћ у отварању рачуна код банака или небанкарских пружалаца финансијских услуга („ Отварање рачуна или банкарство Увод »).

1.2. Ови општи комерцијални услови чине саставни део сваког уговора закљученог између КЛИЈЕНТ et ЈвбВорлд.цом дигиталним потписом обрасца ЈвбВорлд.цом , да буде потписан онлајн путем валидације налога на платформи ЈвбВорлд.цом или на папиру (" Уговор "). Склапањем Уговора са ЈвбВорлд.цом , Купац прихвата ове Опште комерцијалне услове. Списак цена и листа услуга доступни су на веб страницама ЈвбВорлд.цом .

1.3. Сви други општи услови који одступају од, у супротности или допуњују ове Опште комерцијалне услове биће искључени из било ког Уговора, осим ако није другачије изричито договорено у писаној форми између Клијента и ЈвбВорлд.цом.

1.4. У случају сукоба између ових Општих комерцијалних услова и било ког уговора, одредбе Уговора ће имати предност над овим Општим комерцијалним условима. У случају сукоба, можете контактирати нашу службу за управљање конфликтима на: ЈвбВорлд.цом

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом задржава право да измени Опште комерцијалне услове у било ком тренутку са тренутним дејством. Купац ће бити обавештен о овим променама обавештењем објављеним на ЈвбВорлд.цом . Измене ће се сматрати одобреним од стране Клијента, осим ако ЈвбВорлд.цом прими писмени приговор у вези са тим у року од четири недеље од дана обавештења.

 1. Садржај и обим услуга

Оснивање и управљање предузећем и додатне услуге

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом може Клијенту пружити услугу оснивања предузећа, у јурисдикцијама наведеним на листи објављеној на интернет страници ЈвбВорлд.цом или његове платформе (интернет, мобилна апликација или апликација за таблет, ИОС апликација, Андроид апликација). ЈвбВорлд.цом такође може договорити, било да преко филијала до ЈвбВорлд.цом или трећих лица, пружање Додатних услуга као што су именовање фидуцијарних директора, фидуцијарних акционара, рачун трговца на Интернету, логотип компаније, печат компаније, печат компаније, пуномоћје, оверена овера и апостил на документима, захтев за лиценце, захтев за одобрење, тражење просторија, тражење кадрова, тражење партнера и све друге услуге које ЈвбВорлд.цом а КУПАЦ ће сматрати корисним да створи или успостави компанију купца. Термин „придружена предузећа“ значи, у односу на ЈвбВорлд.цом, подружница или холдинг компанија ЈвбВорлд.цом или било коју другу подружницу ове холдинг компаније, адвокате, рачуновође, правнике, нотаре и друге агенте ЈвбВорлд.цом.

2.2. Све додатне услуге ће се пружати на основу посебног споразума између клијента и релевантног добављача додатних услуга, осим печата, печата и логотипа, овереног овере и апостила. 

2.3. Следеће је укључено у регистрацију пакета предузећа: 4 акционара, 2 директора, додатних акционара или директора мораће да се фактуришу за регистрацију, у зависности од надлежности.

Банкарски рачун и представљање банке и новчаник 

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом на захтев може помоћи Клијенту у вези са банкарским или финансијским увођењем, отварањем рачуна код банке, платне институције, финансијске институције или небанкарског пружаоца услуга, добављача новчаника, (" Банка или институција "). У овом контексту, ЈвбВорлд.цом може понудити Клијенту листу објеката, али је Клијент тај који је одговоран за избор установе под условом да прихвати оснивање и усклађеност клијента и његове компаније, подружнице, филијале, канцеларијског комерцијалног заступања (Добар статус, Активности, Подршка, просторије…). Купац може изабрати било коју установу са листе објеката коју је доставио ЈвбВорлд.цом или оснивање треће стране (само на захтев и без икакве гаранције да оснивање прихвата отварање рачуна компаније клијента) у оквиру ограничења од два захтева и одбијања од стране клијента и/или банака и/или установа). Успешна примена додатних услуга као што су кредитне картице, чековне књижице или приступ Интернет банкарству није загарантована и нуди се као што јесте и без гаранције. Услуга се може користити само у законске сврхе како је то одређено важећим законом и корисник се обавезује да ће пружити све информације у вези са својом активношћу и пореклом својих средстава, као и сва друга питања или информације које затражи установа или ЈвбВорлд.цом.

2.4 СУКСИС и ЈвбВорлд.цом не нуди ниједну услугу Новчаника или Е-новчаника, услуге Новчаника или Е-новчаника присутне на веб страници ввв.ФидуЛинк.цом и/или поддомени и други домени бренда су услуга компаније СУКСИС Интернатионал Лимитед. Купац прихвата да се ни под којим околностима и било које врсте не може окренути против ЈвбВорлд.цом или СУКСИС у вези са регистрацијом и линком за пријаву на веб страници ЈвбВорлд.цом. Купац отпушта ЈвбВорлд.цом и СУКСИС за све поступке у случају спора са установама или другим финансијским или банкарским институцијама за које је добио увод на свој захтев од својих установа.

 1. Право одбијања услуга

ЈвбВорлд.цом и или СУКСИС задржава право да одбије све или део услуга које нуди Клијенту без разлога или објашњења, и не може се, ни под којим околностима, сматрати одговорним за ово одбијање. Не може се одобрити повраћај новца у случају одбијања услуга од стране ЈвбВорлд.цом. Ако вам је услуга одбијена, можете контактирати нашу правну службу на: адвокат @ЈвбВорлд.цом

 1. Правни савети

Иако ЈвбВорлд.цом настоји да пружи истините и тачне информације о свим својим услугама, јурисдикцијама, правним облицима компанија, порезима и другим информацијама у вези са оснивањем компаније, не даје савете или информације у вези (опорезивање физичких лица, опорезивање правних лица, Оффсхоре скупштина , Онсхоре-Оффсхоре скупштина, пореско ослобођење за појединце и компаније) Као такав, клијент прихвата и потврђује да није добио никакав правни или порески савет од ЈвбВорлд.цом  или СУКСИС технологија или агенти ЈвбВорлд.цом Просторије (адвокати, правници, рачуновође, агенти) или било које друге институције или физичко или правно лице у вези са ЈвбВорлд.цом или СУКСИС. Одговорност Клијента је да обезбеди да добије све неопходне правне и пореске савете у вези са оснивањем и радом Компаније, као и да обезбеди да активности не крше закон било које надлежне јурисдикције. Купац прихвата и обавезује се да ће обезбедити добро правно, фискално и административно понашање своје компаније. 

 1. Правни циљеви

Клијент гарантује да неће користити ниједно од права додељених Уговором у незаконите, опсцене, неморалне или клеветничке сврхе и да неће дискредитовати ЈвбВорлд.цом Не долази у обзир. Купац не сме ни под којим околностима да користи или повезује име ЈвбВорлд.цом анд Агентс ЈвбВорлд.цом , у целини или делимично, у комерцијалне сврхе. Ако је примењиво, ЈвбВорлд.цом задржава право да сарађује са било којим званичним истражним органом у случају навода о кршењу против Клијента. 

 1. Прање новца и дужна пажња

Купац ће обезбедити ЈвбВорлд.цом све информације које овај други сматра неопходним како би се осигурало да Компанија поштује важеће законе о спречавању прања новца и дужној пажњи. Клијентова је одговорност да обезбеди да информације које су достављене ЈвбВорлд.цом је тачно. Купац такође изјављује да ЈвбВорлд.цом да роба или средства унесена у компанију не представљају, директно или индиректно, приходе од кривичног дела или било које друге незаконите активности. Да би се дозволило ЈвбВорлд.цом да испуни своје законске обавезе, Купац ће ЈвбВорлд.цом потпуно и брзо обавештен о свакој промени која се тиче економског корисника, акционара и директора компаније. Економски корисници које је назначио Клијент ће физички или дигитално потписати „образац“ или „електронски образац“ како се захтева Уговором. Купац ће обавестити ЈвбВорлд.цом природа активности његове компаније без одлагања и свака промена ће бити предмет претходне писмене сагласности од ЈвбВорлд.цом. Клијент и акционари и други корисници компаније морају извршити верификацију идентитета у року од 30 дана од оснивања компаније помоћу решења ввв.ИДСТ-ВОРЛД.цом (хттпс://идст-ворлд.цом) (Лите или Лите + Минимум сертификат. Верификација идентитета је обавезна за све кориснике. Клијент ће морати да изврши АМЛ и КИЦ верификацију помоћу решења ввв.ИДСТ-ВОРЛД.цом (хттпс://идст-ворлд.цом) (Лите или Лите + сертификат минимум). 

 1. Обавезе клијента

Пружање пратеће документације у вези са дужном пажњом може, посебно и без исцрпности, укључивати: оверене оригиналне копије личних докумената, доказ адресе са датумом мање од 3 месеца, референтна писма банке, оверене оригиналне копије докумената компанија, као као и оригинали оверених превода ако је применљиво, овера код нотара, апостил и други дигитални сертификат (ИДСТ ВОРЛД). Свака сертификација мора бити произведена у складу са захтевима применљиве јурисдикције и у складу са било којим упутствима од ЈвбВорлд.цом. Клијент има обавезу да пре почетка пружања услуга достави документацију потребну за испуњавање обавеза дужне пажње. ЈвбВорлд.цом и њени агенти, адвокати, рачуновође, правници, локални агенти.

 1. Накнаде и услови плаћања

Генерално

8.1. Купац се обавезује да плати накнаде које захтева ЈвбВорлд.цом када наручите свој компанијски пакет. Распоред накнада ЈвбВорлд.цом се појављује у ценовнику објављеном на сајту од ЈвбВорлд.цом (ЈвбВорлд.цом) и његове платформе. Поред трошкова наведених на сајту, Клијент признаје да мора да надокнади све настале трошкове, укључујући, али не ограничавајући се на, трошкове настале током сазивања или учешћа на седницама директора, акционара или секретара, трошкове сазивања или присуства на било којој ванредној скупштини Компаније, трошкове у вези са припремом било каквог прослеђивања обавештења или декларације и све друге сличне трошкове. ЈвбВорлд.цом почиње фазу извршења тек након пријема пуне уплате накнаде. Све накнаде и накнаде се плаћају у валути коју је одредио ЈВБ ВОРЛД, доступне валуте су, ГБП, ЕУР, УСД, ЦАД, СГД, НЗД, АУД, ТРИ, ПЛН, РОН, ЕТХ, БТЦ (курс заснован на валути ЕУР) . Купац није овлашћен да задржи накнаде и трошкове након притужби у вези са било којом услугом, гаранцијом или одговорношћу. Исто тако, било какво право на пребијање на страни Купца је овим искључено. ЈвбВорлд.цом редовно ажурира курс на својим веб страницама и на разним тржиштима и мобилним апликацијама.

8.2 Плаћање у биткоинима. ЈвбВорлд.цом прихвата плаћања у биткоинима са еврима као валутом размене. Клијент прихвата да плаћање може бити подложно прилагођавању у случају изненадног пада крипто-средства. ЈвбВорлд.цом задржава право да одбије плаћање у Битцоин-у.

8.3 Плаћање у Етхереум-у. ЈвбВорлд.цом прихвата плаћања у Етхереум-у са еврима као валутом размене. Клијент прихвата да плаћање може бити подложно прилагођавању у случају изненадног пада крипто-средства. ЈвбВорлд.цом задржава право да одбије плаћање у Етхереум-у.

8.4 Плаћање у Вестерн Унион-у. ЈвбВорлд.цом прихвата Вестерн Унион плаћања са еврима као валутом трансфера. Купац је сагласан да сноси трошкове Вестерн Унион-а. ЈвбВорлд.цом задржава право да не одбије плаћање путем Вестерн Униона. Доступно само за Вестерн Унион плаћања (режим трансфера банковног рачуна). 

8.5 Плаћање у МонеиГрам-у. ЈвбВорлд.цом прихвата плаћања у МонеиГрам-у користећи евре као валуту трансфера. Клијент је сагласан да сноси трошкове МонеиГрам-а. ЈвбВорлд.цом задржава право да не одбије плаћање путем МонеиГрам-а. Доступно само за МонеиГрам плаћања (режим трансфера банковног рачуна). 

Оснивање и управљање предузећем

8.2. Поред годишњих накнада, Купац ће морати да плати ЈвбВорлд.цом јединствени паушални износ који омогућава оснивање Компаније („трошкови оснивања”). Накнаде за оснивање варирају у зависности од јурисдикције и укључују обезбеђивање регистроване канцеларије Компаније (адресе), обезбеђење резидентног агента као и свих докумената како би Компанија могла да буде у потпуности оперативна од првог дана пословања. регистрација, и то: потврда о оснивању коју издаје локални регистар; статуси; решење које се односи на именовање директора и расподелу акција и сертификат(е).

Годишња накнада је паушална накнада која се плаћа годишње приликом регистрације или продужења Компаније. Укључују одржавање Компаније у односу на локалне законе јурисдикције, као и обнављање седишта, регистрованог агента и владине таксе дотичне јурисдикције. Ове накнаде се не враћају.

Купац је дужан ЈвбВорлд.цом сви остали порези као што су владини порези, дажбине, порези и друга плаћања трећим лицима, као и накнаде и накнаде за трансфер директора или акционара поверилаца, укључујући исплате и све оправдане трошкове из џепа.

Купац признаје право на ЈвбВорлд.цом да прегледају годишње накнаде. О свакој промени у структури накнада Купац ће бити обавештен најмање месец дана пре почетка пружања услуга за период на који се накнаде односе. Купац може платити трошкове због ЈвбВорлд.цом коришћењем важеће Виса или МастерЦард кредитне картице на њихово име или банковним трансфером. Купци који шаљу на ЈвбВорлд.цом подаци кредитне картице (или сличног инструмента) као средства плаћања то прихватају ЈвбВорлд.цом наплатити своју кредитну картицу за пун износ дугованих накнада и/или трошкова, пореза, дажбина ЈвбВорлд.цом у вези са услугом као и било које друге оправдане исплате или трошкове из џепа. Купац то такође прихвата ЈвбВорлд.цом може чувати и користити податке картице у складу са овим Општим условима и Политиком приватности.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕБИТНОМ ИЛИ КРЕДИТНОМ КАРТИЦОМ

8.3. Ако је плаћање годишње накнаде доспело и касни упркос редовном обрачуну од ЈвбВорлд.цом и разумним напорима да се клијент упозори на ову повреду, Клијент је сагласан са тим ЈвбВорлд.цом преко СУКСИС ТЕЦХНОЛОГИ Или и решење хттпс://ми-идст.цом може да задужи са Клијентове (дебитне или кредитне) картице било који неплаћени износ ове природе, укључујући било коју казну или новчану казну изречену за враћање компаније у добро стање снимања.

У овом случају, Купац то такође прихвата ЈвбВорлд.цом имаће 60 дана од датума задужења да плати све годишње накнаде за регистрацију које се односе на компанију Клијента, а сваки износ задужен као казна регистра ће такође укључивати сваки додатни износ казне који се односи на период чекања од 60 дана.

8.4. У ТЕМЕЉУ ДА ТРЕЋА ПЛАЋА КАРТИЦОМ У ИМЕ КОРИСНИКА, КУПАЦ ЈАМЧИ ДА ЈЕ КАРТОНАЦ САГЛАСАН НА ПЛАЋАЊЕ КАО И КОРИШЋЕЊЕ КАРТИЦЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О КАРТИЦИ ПРЕМА ОПШТИ УСЛОВИ И ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ. КУПАЦ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДОБИТИ ОД НОСИЛЦА ДА ПОТПИШЕ И УСКЛАЂИ ДЕКЛАРАЦИЈУ ДРЖАЧА МОДЕЛ КОЈИ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ У ОВОМ ПРОСТОРУ >>.

Увод у банкарство

8.5. Купац је дужан ЈвбВорлд.цом паушал за пружање својих услуга у вези са увођењем у банкарство и отварањем рачуна у банци. Ове административне таксе могу бити измењене у било ком тренутку без претходног обавештења. Административне накнаде су изражене у ГБП, ЕУР, УСД, ЦАД, СГД, НЗД, АУД, ПЛН, БТЦ по избору корисника на платформама ЈвбВорлд.цом. Купац ће претходно морати да плати административне таксе ЈвбВорлд.цом не отпочне извршење услуге и везу са установом(има). Клијент може платити административне таксе на ЈвбВорлд.цом коришћењем важеће Виса или МастерЦард кредитне картице и на његово име, или банковним трансфером. Купци који шаљу на ЈвбВорлд.цом подаци кредитне картице као средства плаћања то прихватају ЈвбВорлд.цом наплаћује своју кредитну картицу за пун износ административне таксе за рачун који су изабрали поред трошкова курирске услуге ако се то захтева.

Купац рачун ЈвбВорлд.цом или Ми-ИДСТ.цом

Купац то прихвата ЈвбВорлд.цом креирајте наменски налог када наручите онлајн. Купац прихвата и уверава ЈвбВорлд.цом да обезбеђује пуну сигурност приступа свом налогу. Купац испуњава све обавезе ЈвбВорлд.цом и СУКСИС у случају немара са његове стране и непоштовања основних безбедносних елемената своје лозинке или приступне пријаве. У случају кршења налога или злоупотребе, корисник то прихвата ЈвбВорлд.цом блокира приступ овом налогу без одлагања и без икаквог разлога за пружање клијенту. Купац је сагласан да буде искључиво одговоран за безбедност свог налога и свог приступа да он једини има своју лозинку и логин.

Именовање директора

8.6. Клијент даје моћ да ЈвбВорлд.цом и потврђује да су сва лица која се именују за директоре предузећа према обрасцу налога који се доставља ЈвбВорлд.цом а који још нису потписали изјаву о прихватању мандата су заиста пристали на свој мандат директора у тренутку регистрације предузећа и да је свако физичко лице именовано за директора навршило 18 година. Такође оне потврђују да је администратор предмет информисане сагласности за његово именовање и обавезе.

Именовање директора

8.6.1 Купац овлашћује ЈвбВорлд.цом и потврђује да су сва лица која се именују за директора предузећа по налогу достављеном ЈвбВорлд.цом а који још нису потписали изјаву о прихватању мандата су заиста пристали на свој мандат директора у тренутку регистрације компаније и да је свако физичко лице именовано за директора навршило 18 година живота. Такође оне потврђују да је директор предмет информисане сагласности за његово именовање и обавезе.

Именовање секретара

8.6.1 Купац овлашћује ЈвбВорлд.цом и потврђује да су сва лица која се именују за секретара друштва према достављеном обрасцу налога ЈвбВорлд.цом (обавеза и обавезна регистрација у случају именоване директорске службе) и који још нису потписали изјаву о прихватању мандата су заиста пристали на свој мандат секретара у тренутку регистрације компаније и да свако физичко лице именовано за директора има навршио 18 година. Такође, они потврђују да је секретар предмет информисане сагласности о његовом именовању и обавезама.

Остале услуге сарадника

8.7. Купац је дужан ЈвбВорлд.цом неповратни паушални износ за пружање својих услуга у вези са повезивањем са трећим пружаоцима услуга или помоћ при подношењу захтева за такве услуге од трећих пружалаца услуга. Ова сума се прикупља искључиво за покривање трошкова ЈвбВорлд.цом. Клијент то потврђује ЈвбВорлд.цом неће бити страна у било каквом уговорном односу успостављеном између Купца и пружаоца услуга треће стране. Клијент то признаје ЈвбВорлд.цом вероватно ће добити премију за увод у пословање од треће стране пружаоца услуга у случају прихватања од стране Клијента и Клијент се изричито одриче права да тражи ретроцесију такве премије.

 1. Комуникација и упутства

Клијент и ЈвбВорлд.цом могу једни другима да шаљу упутства, обавештења, документе или било коју другу комуникацију путем поште, е-поште, преко наменског интернет портала ЈвбВорлд.цом или факсом, ПО РЕЗЕРВАЦИЈИ, да ЈвбВорлд.цом може слати извештаје о трошковима или накнаде као прилоге путем е-поште. Клијент и ЈвбВорлд.цом морају чувати сва упутства, обавештења, документе или било коју другу комуникацију као доказ. Све комуникације намењене за ЈвбВорлд.цом биће послата на своју регистровану канцеларију или на било коју другу адресу осим ЈвбВорлд.цом ће у сваком тренутку писменим путем обавестити Купца и, сва комуникација намењена Купцу, биће послата на његову адресу или на било коју другу адресу коју ће Корисник обавестити ЈвбВорлд.цом у писменој форми у сваком тренутку, укључујући посте рестанте упутство које мора бити одобрено у писаној форми. Од ЈвбВорлд.цом мора бити у могућности да контактира Купца у било ком тренутку ако је потребно, Купац се обавезује да ће одмах обавестити ЈвбВорлд.цом ако промени адресу, адресу е-поште или број телефона/факса. У случају да Купац намерава да прекине све услуге ЈвбВорлд.цом за одређену компанију или неколико компанија, свако обавештење о раскиду послато путем е-поште треба послати на инфо@јвбворлд.цом.

 1. Обрада података и заштита

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом ће обрађивати личне податке који, у складу са дефиницијом Опште уредбе о заштити података (РГПД / ГДПР), која укључује све информације које се односе на идентификовано или идентификовано физичко лице, такође познато као „субјект података“. Физичко лице које се може идентификовати је лице које се може идентификовати, директно или индиректно, посебно позивањем на идентификатор као што је име, идентификациони број, подаци о локацији, идентификатор везе, или помоћу једног или више фактора специфичних за физиономске, физиолошке , генетски, ментални, економски, културни или друштвени идентитет овог физичког лица.

Обрада података значи било коју операцију или скуп операција извршених на личним подацима, било аутоматизованим или ручним, као што су прикупљање, евидентирање, организовање, структурирање, чување, проналажење, консултације, прилагођавање или модификовање, коришћење, комуникација преносом, ширењем, брисањем или уништавањем таквих података, као и пружање, уређење или комбинација података, њихово ограничење или брисање.

Примаоци личних података укључују компаније из групе ЈвбВорлд.цом делујући као подизвођач или помоћни агент, агенти резидентни у јурисдикцијама у вези са услугама, наши добављачи ИТ и телекомуникација, други добављачи трећих страна укључујући банке којима је Клијент изричито желео да буде представљен, регистре јавних предузећа или правне органе. Свако од ових откривања биће извршено у складу са ГДПР-ом и наши односи са трећим лицима ће бити уговорни, при чему се обе стране придржавају ГДПР обавеза као што је обавеза поверљивости за свакога ко обрађује личне податке субјеката података.

Да би се испоштовале обавезе према вашем купцу („КИЦ“) и осигурало да се услуге пружају тачно, обрађени подаци укључују детаље клијента, као што су имена и презимена, држављанство, датум рођења, пребивалиште и адресе пребивалишта, бројеве пасоша, рокове важења пасоша и податке за контакт особа које могу да идентификују, као и пратећу документацију која потврђује ове личне податке и упутства купца за услуге. Процес КИЦ се изводи помоћу апликације ИСДТ ВОРЛД (ввв.идст-ворлд.цом).

Купац има обавезу да чува своје личне податке ЈвбВорлд.цом ажурно током трајања уговорног односа, и да достави сву пратећу документацију у вези са својом обавезом да га одржава ажурним у обрасцима прописаним од ЈвбВорлд.цом.

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом или ће резидентни агент вероватно обрађивати личне податке као подизвођач у име ЈвбВорлд.цом, који по потреби остаје контролор података. Додатне информације о странама са којима делимо податке можете добити у нашој Политици приватности.

10.3. Купац потврђује да више информација може добити контактирањем ЈвбВорлд.цом или слањем е-поште на инфо@мистерцомпаниес.цом. Сва комуникација ће се одвијати на енглеском језику. Било који други језик може да се користи ЈвбВорлд.цом по сопственом нахођењу, само као љубазност према Купцу.

10.4. Корисник је обавештен да има право да повуче сагласност. Повлачење сагласности не утиче на законитост обраде пре повлачења, нити на законитост наставка обраде ако постоји други разлог који оправдава обраду, као што је поштовање законских обавеза.

Клијент гарантује да ће ЈвбВорлд.цом да је прибавио пуну сагласност било ког трећег субјекта података коме се лични подаци преносе ЈвбВорлд.цом од стране Клијента, и да ова сагласност покрива обраду путем или путем ЈвбВорлд.цом личне податке овог трећег лица субјекта података из разлога пружања услуга или усклађености са пруденцијалним обавезама.

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом, његови директори, запослени или агенти, дужни су да третирају податке поверљиво. Упркос свим мерама предострожности, неовлашћене треће стране могу да виде податке, укључујући комуникацију путем е-поште и личне финансијске податке током преноса између Клијента и ЈвбВорлд.цом. У сврху комуникације са ЈвбВорлд.цом, Од клијента се може захтевати да користи софтвер произведен од стране трећих страна, укључујући, али не ограничавајући се на софтвер претраживача који подржава протокол безбедности података компатибилан са протоколом који користи ЈвбВорлд.цом.

10.6. Информације дате у контексту ове клаузуле представљају делимични приказ заштите података. Ово је детаљније објашњено у нашој Политици приватности која је доступна на линку предвиђеном за ову сврху.

 1. Правна неспособност

Клијент ће сносити ризик од било какве штете настале због правне неспособности у вези са његовом особом или његовим адвокатима или другим трећим лицима, осим ако је та неспособност саопштена ЈвбВорлд.цом писмено.

 1. респонсабилите

12.1. Без прејудицирања било које посебне одредбе, свака штета настала услед грешке или пропуста од стране ЈвбВорлд.цом, његове директоре, запослене или агенте мора сносити Клијент, осим ако ЈвбВорлд.цом, његови директори, запослени или агенти нису починили груби немар или превару или било коју другу одговорност која се не може искључити према важећем закону. ЈвбВорлд.цом неће бити одговоран за било какав губитак који је претрпео услед механичког квара, штрајка, интернет напада, терористичког напада, природне катастрофе, кашњења у вези са пандемијом или било каквог пропуста било ког особља, управе или било ког чувара у обављању својих дужности. 

12.2. Свака штета проузрокована или настала, директно или индиректно, грешком, неуспехом, немаром, поступком или пропустом било ког другог лица, система, институције или платне инфраструктуре сносиће купац.

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом не може се сматрати одговорним ако се Додатне услуге не могу имплементирати. Одговорност за ЈвбВорлд.цом у вези са додатним услугама је стриктно ограничен на избор, упутства и надзор својих филијала или било које друге треће стране.

12.4. Свака штета или губитак настао коришћењем поштанских услуга, телеграфа, телекса, факса, телефона и других средстава комуникације или транспортних средстава, а посебно губитак који је резултат кашњења, неспоразума, погоршања, злостављања које су нанела трећа лица или умножавање копија, одговорност је Купца, осим ако ЈвбВорлд.цом је починио грубу непажњу.

КСНУМКС. ЈвбВорлд.цом не може се сматрати одговорним у случају квара на једном од средстава комуникације неопходних за обављање услуга предвиђених Уговором, или за било коју пошту или позив примљен у оквиру услуга предвиђених Уговором. ЈвбВорлд.цом не преузима никакву одговорност за било какав губитак или штету насталу употребом или слањем инструкција факсом, укључујући случајеве када пренос није успео, ако је непотпун или изгубљен.

12.6. У конкретном случају отварања банковног рачуна, ЈвбВорлд.цом наступа као треће лице у односу између Банке и Клијента. дакле, ЈвбВорлд.цом ни на који начин не може бити одговоран за однос између Банке и Клијента. ЈвбВорлд.цом нема овлашћење да делује и не тврди да делује као запослени, представник или члан управе Банке и/или да потписује у њено име или да сноси било какву одговорност у име банке.

 1. Трајање, укидање и обустава услуга

Генерално

13.1. Сваки уговор траје назначени период и тада ће се аутоматски обнављати за узастопне периоде једнаке дужини почетног периода. За све остале аспекте, сваки Уговор ће бити аутоматски обновљен под истим условима и одредбама. ЈвбВорлд.цом или Купац може да раскине било који Уговор на рок који је у њему наведен, или на крај било ког периода продужења или обнове, дајући најмање два месеца обавештења другој страни у писаној форми. Разуме се да раскид не доводи у питање било која права или обавезе стране које су настале пре раскида или које су настале у вези са било којом радњом или пропустом почињеним пре раскида. Задржано је право на тренутни раскид из оправданог разлога.

13.2. У случају кршења од стране Корисника важећих закона или ових Општих услова коришћења и/или Општих, ЈвбВорлд.цом може да раскине било који Уговор и услуге са тренутним дејством, укључујући Уговор о додатним услугама које пружају компаније повезане са ЈвбВорлд.цом или од трећих лица. У том случају, Клијент мора предузети све неопходне мере да замени свако упражњено место у било којој Компанији након таквог раскида и изричито је договорено да ЈвбВорлд.цом не може се сматрати одговорним за било какву штету насталу таквим тренутним прекидом.

Оснивање и управљање предузећем

13.3. Сваки уговор о раду Компаније важи пуну годину. У случају да Купац раскине уговор или захтева ЈвбВорлд.цом да пренесе управљање компанијом на другог агента или пружаоца услуга компаније или да ликвидира компанију, ЈвбВорлд.цом неће пренети или ликвидирати Компанију све док све неплаћене исплате, трошкови и/или накнаде (укључујући, али не ограничавајући се на владине порезе, дажбине, порезе и друга плаћања накнадама трећим странама, као и накнаде које се односе на директоре или повереничке акционаре и пренос накнада од 750,00 УСД) су у потпуности плаћени.

Чим је Компанија основана и регистрована у релевантној јурисдикцији, Клијент се обавезује да потпише уговор о заступању. Ако то не успе, ЈвбВорлд.цом задржава право да одбије да достави Клијенту друштвене документе који се односе на Компанију све док претходно наведени уговор о мандату није потписан од стране Клијента.

Клијент ће добити пуни повраћај накнаде за оснивање, умањен за курирске трошкове, ако су испуњена сва три од следећа услова: (и) ЈвбВорлд.цом није у могућности да створи компанију за клијента И (ии) ЈвбВорлд.цом је примио све неопходне документе које је Клијент уредно попунио, укључујући копију важећег личног документа Клијента који је оверен у складу са специфичним упутствима из Уговора о дужној анализи швајцарских банака и било који документ који је од Клијента затражио ЈвбВорлд.цом, као што су, посебно рачуни за комуналије не старији од 3 месеца, биографија и референтно писмо банке И (иии) захтев за повраћај се подноси у року од 60 дана од плаћања накнаде за конституисање од стране Клијента.

Отварање банковног рачуна

13.4. Услуга се завршава отварањем рачуна од стране Банке и након тога се успостављају односи између Клијента и Банке.

Сваки Клијент може одлучити да откаже свој захтев у року од 3 календарска дана од његовог захтева за отварање банковног рачуна. Клијент ће добити пуни повраћај накнаде за инсталацију, умањен за курирске трошкове, ако су испуњена следећа три услова: (и) Банка, уз помоћ ЈвбВорлд.цом, није у могућности да отвори рачун за Клијента И (ии) ЈвбВорлд.цом или је Банка примила све неопходне документе које је Клијент уредно попунио, укључујући копију важећег личног документа Клијента који је оверен у складу са посебним упутствима Конвенције о дужној пажњи швајцарских банака и било који документ који се тражи од клијент од стране ЈвбВорлд.цом, као што су, али не ограничавајући се на изводе рачуна кредитне картице, рачуни за комуналије, уговор о раду, сертификат о оснивању или други докази о економском пореклу средстава. Ово је једини случај када се нуди повраћај новца. Повраћај новца неће бити понуђен, из било ког разлога, ако купац одлучи да откаже свој захтев након 3 календарска дана.

Модалитет поврата новца

13.5. Сваки повраћај средстава може се извршити само путем истог начина плаћања који је коришћен за плаћање ЈвбВорлд.цом.

 1. Дељивост

Ако је било која клаузула која је овде садржана или може постати, према било ком писаном закону, или ако је суд или административно тело или било која надлежна јурисдикција сматра незаконитом, неваљаном, забрањеном или непроведивом, тада се таква клаузула не примењује. у мери такве незаконитости, ништавости, неваљаности, забране или неприменљивости. Остале клаузуле остаће на снази.

 1. Цессион

За обављање својих услуга, ЈвбВорлд.цом задржава право да ангажује подизвођаче који ће бити под његовом надлежношћу: адвокате, правнике, рачуновође, овлашћене рачуновође, законске ревизоре и друге агенте Нетворк Инцорпоратион ЈвбВорлд.цом . Права и обавезе Купца који произилазе из Уговора могу се пренети трећим лицима само уз писмену сагласност ЈвбВорлд.цом.

 1. Применљиво право 

Овај Уговор је регулисан и успостављен у складу са британским законом. Било који неспоразум између страна који настане у вези са Уговором, укључујући питања у вези са његовим закључењем, важењем или раскидом, подлеже искључивој надлежности СУКСИС Лтд, односно судовима у Лондону, Уједињено Краљевство.