АМЛ - КИЦ

Борба против прања новца - АМЛ политика

ЈвбВорлд.цом придаје највећи значај борби против прања новца и финансирања тероризма, како у оквиру њега, тако иу оквиру пројеката које подржава.

ЈвбВорлд.цом је посвећен обављању своје професије уз сву објективност, поштење и непристрасност, обезбеђујући примат интереса компаније, купаца и интегритета тржишта. Ова посвећеност поштовању ригорозних етичких и етичких стандарда није намењена само да обезбеди усклађеност са законима и прописима који су на снази у различитим јурисдикцијама у којима ЈвбВорлд.цом послује, већ и да заради и задржи на дужи рок поверење својих купци, акционари, запослени и партнери.

Повеља о професионалном понашању и етици ЈвбВорлд.цом („Повеља“) нема за циљ да исцрпно и детаљно наведе сва правила доброг понашања која регулишу његове активности и она његових запослених у различитим земљама у којима ЈвбВорлд.цом послује. Уместо тога, њен циљ је да успостави одређене водећи принципе и правила која имају за циљ да обезбеде да запослени имају заједничку визију етичких стандарда специфичних за ЈвбВорлд.цом и да обављају своју професију у складу са овим стандардима. Циљ му је да ојача интерни и екстерни кредибилитет професионализма запослених на ЈвбВорлд.цом.

Очекује се да сви запослени на ЈвбВорлд.цом (укључујући оне који раде у оквиру шеме преласка или упућивања) примењују правила и процедуре ове Повеље савесно и без икаквог притиска, свакодневно обављање својих дужности, уз пуну одговорност, поштење и марљивост.

Прање новца / финансирање тероризма

С обзиром на природу активности ЈвбВорлд.цом, прање новца и финансирање тероризма представљају специфичне и значајне ризике са правне тачке гледишта и очувања репутације. Усклађеност са законима и прописима против прања новца који су на снази у земљама у којима ЈвбВорлд.цом послује је од највеће важности. Стога је ЈвбВорлд.цом развио програм који укључује:

 • одговарајуће интерне контроле и поступци (мере дубинске анализе);
 • програм обуке приликом запошљавања особља и континуирано.

Мере будности:

Добро познавање клијента (КИЦ - Упознајте свог клијента) подразумева обавезу идентификовања и верификације идентитета клијента, као и, тамо где је то могуће, овлашћења особа које делују у његово име, како би се стекну сигурност у вези са легитимним и правним клијентом:

 • У случају физичког лица: предочењем важећег званичног документа који садржи његову фотографију. Евиденција коју треба евидентирати и водити су имена (имена) - укључујући девојачко презиме за удате жене, имена, датум и место рођења особе (држављанство), као и природу, датум и место издавања и датум важења документа и име и положај органа или особе која је издала документ и, ако је применљиво, оверила га;
 • У случају правног лица, достављањем оригинала или копије било ког акта или извода из службеног регистра који датирају пре мање од три месеца, утврђујући име, правни облик, адресу седишта социјални и идентитет поменутих партнера и корпоративних службеника.

Поред тога, потребне су и следеће информације:

 • пуна адреса (е)
 • телефонски и / или ГСМ бројеви
 • е-маил
 • занимање

Као и следећи документи:

 • Овјерена истинита копија пасоша
 • Доказ о адреси
 • Кратка биографија
 • Банкарски изводи)
 • Референтно писмо банке
 • Могуће додатна лична документа (лични документ,
  вожња, боравишна дозвола).

Ова листа није исцрпна и могу се узети у обзир и друге информације, у зависности од околности.

ЈвбВорлд.цом очекује од својих купаца да обезбеде тачне и ажурне информације и да их обавесте што је пре могуће о свим променама до којих може доћи.

Мере које се примењују у случају сумње:

У случају сумње на прање новца и/или финансирање тероризма, или у случају сумње у истинитост или релевантност добијених идентификационих података, ЈвбВорлд.цом се обавезује:

 • Да не ступају у пословни однос или извршавају било какву трансакцију;
 • Да се ​​стави тачка на пословни однос, без потребе за оправдањем.